Skočit na navigaci


Archiv školy

Poslední aktualizace stránky 3.10.2018

Úspěchy našich žáků

V letošním školním roce se nadaní žáci naší školy zúčastnili velkého počtu předmětových soutěží, a to nejen na úrovni školy, ale i okresu a kraje. Úspěšné řešitele školních, okresních a krajských kol uvádí následující přehled. Všem žákům, kteří dosáhli výborných výsledků, gratuluji, přeji další úspěchy v novém školním roce a děkuji za kvalitní reprezentaci naši školy.

Mgr. Hana Svánovská

Přehled soutěží

Nové vybavení školní jídelny

Škola zakoupila z ušetřených peněz roku 2015 nové stoly a židle do školní jídelny. Nový nábytek se bude velice lehce udržovat v čistotě. Moderní a barevný vzhled nábytku udělal z jídelny velmi příjemné místo. Starý nábytek věnujeme Sokolům, kteří ho využijí pro akce pořádané v sokolovně.

Mgr. Hana Svánovská

Fotografie

červen 2016

Dětské divadlo

V pátek 3. června 2016 jsme pozvali všechny žáky, rodiče a přátele na Setkání s dětským divadlem. Akce se konala s laskavým svolením TJ Sokol Dolní Loučky v místní sokolovně, která byla zcela naplněná nedočkavými diváky.

Po úvodním slovu vystoupili žáci Mateřské školy v Dolních Loučkách, aby zahráli pohádku O koblížkovi. Pak následovaly ukázky recitace, o které se postarali žáci základní školy v Dolních Loučkách, jež úspěšně reprezentovali školu v okresním i krajském kole soutěže v uměleckém přednesu . Děti z MŠ zpestřily program svým tancováním. Na závěr zahráli žáci dramatického kroužku při ZŠ v Dolních Loučkách Pošťáckou pohádku na motivy Karla Čapka.
Všechna vystoupení měla velký úspěch, malí i velcí diváci nešetřili slovy chvály a uznání. Velmi za ně děkujeme.

za dramatický kroužek ZŠ Mgr. Miroslava Poslušná

Fotogalerie

květen 2016

Netolismus aneb závislost na digitálních technologiích

Všichni žáci naší školy se formou besed nebo pohádkových her pro mladší děti seznámili s nebezpečím závislosti na moderních digitálních technologiích.

Exkurze s žáky 8. třídy

Exkurze s žáky 8. třídy do Jaroměřic nad Rokytnou a do Kralic nad Oslavou se uskutečnila ve čtvrtek 12. května 2016.
Byli jsme nadšeni krásou barokního zámku v Jaroměřicích a při cestě zpět jsme se stavili v Památníku Bible kralické v Kralicích nad Oslavou.

Fotogalerie

Výukový program v ZOO - 5. třída

V pátek 6. 5. 2016 navštívili žáci 5. třídy zoologickou zahradu v Brně. Zde se zúčastnili výukového programu „Od rovníku k pólu", ve kterém si zopakovali znalosti o rostlinách a zvířatech vyskytujících se v jednotlivých podnebných pásech.

Fotogalerie

Všechny fotky

Dopravní soutěž

Každoročně se v dubnu nebo květnu věnujeme dopravní výchově a připomínáme si důležitá pravidla dopravního provozu pro cyklisty. Věnujeme se také první pomoci.

Dopravní soutěž

Prevence alkoholismu

Formou jednoduchých divadelních scének s následnými besedami se děti ze 7. a 8. třídy seznámily s nebezpečím alkoholismu u mladistvých. Akci pro nás zajistila Společnost Podané ruce o.p.s.

duben 2016

Čarodějnický den v ZŠ

V pátek 29. 4. 2016 jsme prožili s žáky 1.stupně projektový den zvaný „Čarodějnice". Děti přišly do tříd v převlecích a s velkým nadšením se pustily do plnění záhadných úkolů.

fotogalerie

Zájezd do Bratislavy

V pátek 29. 4. byli žáci 2. stupně na poznávacím zájezdě v Bratislavě. Z krásného prostředí Sandbergu jsme se prošli ke hradu Devín. Odtud jsme jeli lodí do centra města a autobus nás dovezl do místní malé ZOO s Dinoparkem.

fotogalerie

Exkurze do Slavkova - 8. třída

V úterý 26. dubna 2016 se žáci 8. třídy vypravili na exkurzi do Slavkova u Brna.
Nejprve jsme navštívili barokní zámek, kde jsme se dozvěděli, jak významný byl šlechtický rod Kouniců. V některých místnostech zámku jsme si také připomněli osobnost Napoleona Bonaparta, obdivovali jsme barokní obrazy, fresky i nábytek.

fotogalerie

Noc s Andersenem

Letos proběhla v naší škole první Noc s Andersenem.

fotografie

březen 2016

Dravci

V březnu jsme se byli podívat na ukázky dravců společnosti Zayferus

 

Velikonoce ve škole

Již tradičně ve škole v předvelikonočním čase vyrábíme dekorace, fotíme živé obrazy a žáci druhého stupně soutěží ve Velikonoční laťce

Velionoční výstava

Velikonoce - živá duha

Velikonoční laťka

Velikonoční zpívání

Úspěch našich žáků v okresním kole recitační soutěže

Šest vítězek školního kola soutěže v recitaci pro 1. stupeň se ve středu 16. března vydalo do Ivančic bojovat v kole okresním. Byly to Lucinka Novotná, Jolanka Kapešová, Nikolka Jarošová, Johanka Hronová, Kája Štípová a Martinka Plachká.

Jolanka Kapešová z 1. třídy získala Cenu poroty. Blahopřejeme.

Fotogalerie

Ve čtvrtek 17. března 2016 se čtyři naši úspěšní recitátoři ze školního kola vydali do Ivančic, aby poměřili svoje schopnosti s žáky jiných škol včetně víceletých gymnázií a základních uměleckých škol.
Velkého úspěchu dosáhla mezi 31 soutěžícími Natálie Caudrová, která obsadila nádherné 2. místo a vybojovala si tak účast v krajském kole.
Fotogalerie

Návštěva dětí z Olší a Předklášteří

Ve dnech 9. a 11. března 2016 navštívili žáci pátých tříd z Olší a Předklášteří naši základní školu. Děti si prohlédly prostory školy, zapojily se do výuky a vyzkoušely si práci na interaktivní tabuli. Poté si společně s dětmi čtvrté a páté třídy zacvičili. Návštěva byla zakončena v učebně informatiky, zde si děti mezi sebou navzájem prověřily svoje dovednosti v elektronickém malování.
Doufáme, že se všem hostům v naší škole líbilo a že u nás našli inspiraci pro svoje další vzdělávání.

Mgr. Květoslava Maloňová

Fotogalerie

Ďáblova bible

V v úterý 8. března 2016 jsme se s žáky 8. třídy a 9. třídy vypravili do Brna na exkurzi.
Cílem cesty byl Letohrádek Mitrovských, kde jsme navštívili výstavu repliky Ďáblovy bible - Codex gigas. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o vzniku tohoto ojedinělého díla i o jeho osudech v průběhu dějin.

Fotogalerie

únor 2016

5. třída v muzeu

18.února byli páťáci na exkurzi v tišnovském muzeu. Hlavním cílem bylo poznat krásu obrazů MALÍŘE VYSOČINY pana Josefa Jambora a prohlídka města s poznáváním stavebních stylů. V muzeu si prohlédli kromě expozice o historii města i putovní výstavu hmyzu.

Recitační soutěž - 2. stupeň

Ve III. kategorii obsadila první místo Natálie Caudrová ze 7. třídy, na druhém skončila další žákyně ze sedmé třídy Iva Humpolcová, třetí byla Anna Koudelková ze 6. třídy.

Ve IV. kategorii byla vyhlášena dvě první místa. Maximální počet bodů totiž získal Martin Rozsypal i Alžběta Kadlecová z 8. třídy. Třetí místo obsadila Martina Špiclová z 9. třídy.

I letos jsme vyhlásili soutěž o cenu diváků. Nejvíce hlasů a krásné ceny získaly Alžběta Kadlecová z 8. třídy a Ema Večeřová ze 7. třídy.
Fotogalerie

leden 2016

Den ruské kuchyně 2016

V rámci výuky předmětu ruský jazyk jsme s žáky 9. třídy uspořádali ve středu 27. ledna 2016 Den ruské kuchyně.
Nejprve se žáci rozdělili do pěti skupin a každá skupina si zvolila pokrm, o kterém informovala formou prezentace, potom žáci „své" jídlo uvařili či upekli v žákovské kuchyňce.
Myslím, že toto vyučování osvěžilo výuku druhého cizího jazyka.

Mgr. Miroslava Poslušná

Fotogalerie

prosinec 2015

Ve úterý 15. prosince 2015 jsme se sešli už na šestém Veřejném čtení. Tentokrát jsme zvolili téma, kterému se věnujeme téměř celé první pololetí tohoto školního roku. A to jsou čtenářské dílny.

Úryvky z knih, s kterými pracují ve svých čtenářských dílnách, nám přečetli žáci 4. - 9. třídy. Vyslechli jsme ukázky humorné, vážné, napínavé, smutné i pohádkově vánoční.
Stalo se tradicí, že je pro žáky připraveno občerstvení. Naše poděkování patří žákyním 8. třídy, které nám v rámci předmětu pracovní činnosti upekly vynikající cukroví. Děvčata ze 6. třídy zase uvařila vynikající vánoční čaj.
Prožili jsme opět příjemné chvíle s knížkou a já děkuji všem žákům, kteří se přišli podělit o svoje zážitky z četby.

Mgr. Miroslava Poslušná

fotogalerie

listopad 2015

ÚDIF

25. 11. jsme si do školy pozvali Úžasné divadlo fyziky. Pro děti z předskolního oddělení MŠ i všechny žáky ZŠ bylo připraveno úžasné představení plné zajímavých fyzikálních pokusů. Děti se zapojovaly jak do předvedení některých pokusů, tak do vysvětlování principů a fyzikálních zákonů, podle kterých pokusy fungovaly.

Fotogalerie

Bobřík informatiky

Naše škola se v tomto roce do soutěže zapojila již počtvrté.

Blahopřejeme vítězům i všem úspěšným řešitelům.

Kategorie Kadet (maximum 240 bodů, Mistr kódu minimálně 150 bodů)
1. místo - Tomáš MARTINEK, 9. tř. (200 bodů)

Kategorie Benjamín (maximum 240 bodů, Mistr kódu minimálně 150 bodů)
1. místo - Simona PATLOKOVÁ, 7. tř. (178 bodů)

Kategorie Benjamín (maximum 192 bodů, Mistr kódu minimálně 120 bodů)
1. místo - David ČTVRTNÍČEK (176 bodů)


VŠICHNI VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ SE DOSTALI MEZI 5% NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH ŘEŠITELŮ V CELOSTÁTNÍM HODNOCENÍ.

 

Zpráva o soutěži

ukázky úloh z předchozích ročníků

 

říjen 2015

Drakiáda ve druhé třídě

Dne 1.10.2015 se žáci 2.třídy vydali na tradiční drakiádu na kopec do Střemchoví. Akce se zdařila, draci létali, děti se vyběhaly a byly spokojené.

Mgr. Libuš Richterová, tř. uč.

Fotosoutěž

Děkujeme všem, kteří se při Štrůdlobraní zapojili do hodnocení žákovské fotosoutěže na téma Jablko.

  1. místo: Adéla Halouzková - Rozsypaný košík
  2. a 3. místo: Bětka Kadlecová - Zlaté jablko a Adéla Halouzková - Jablíčko v košík

 

Štrůdlobraní

10. 10. proběhlo ve spolupráci Kulturního spolku Dolní Loučky a ZŠ a MŠ Dolní Loučky Štrůdlobraní. Akce se konala v prostorách školní jídelny, kterou vyzdobily svými výtvory děti ze školky i školy. Žáci 7. třídy zjišťovali informace o historii místních sadů a připravili prezentace o možnostech zpracování jablek.

Soutěžilo 15 různých výborných štrůdlů a v doprovodném programu mohli návštěvníci ochutnat nejen čerstvý mošt, ale i míchané nápoje s příchutí jablka. Zajímavé bylo ozdobné vyřezávání z dýní a jablek a mnozí se pobavili i při soutěži o nejdelší odkrojenou slupku z jablka.

Přinášíme krátkou fotoreportáž z akce.

Sběr papíru

Děkujeme všem, kteří naši školu podpořili odevzdáním starého papíru. Celkové množství je 12 tun a pro nás to představuje téměř 16 000 Kč na pomůcky nebo na zlepšení prostředí školy.

Ještě jednou děkujeme Ivana Zedníková

Exkurze druháků na ČOV

Dne 21.10. si na nás udělal čas pan starosta Ladislav Tichý a paní zástupkyně Ivana Zedníková a provedli nás areálem nově zbudované čističky odpadních vod.
Děti pozorně naslouchaly výkladu pana starosty, kladly mu nespočet otázek, na které ochotně a se zaujetím odpovídal.
Dětem se exkurze líbila. Při hodnocení zapomněly i na počáteční odpudivý zápach, bez kterého se to bohužel v těchto prostorách neobejde.

Mgr. Libuše Richterová

Foto

září 2015

Recyklohraní

Nový šk. rok je tu a s ním začíná i 8. ročník programu RECYKLOHRANÍ aneb Ukliďme si svět. Děkuji všem rodičům a dětem za spolupráci. Sběr vybitých baterií a vyřazeného drobného elektrozařízení pokračuje i v letošním školním roce. Za sběr získáváme body, za ně pak objednáváme z katalogu odměn dárky. Naše škola už touto cestou získala 3 fotbálky, 3 koloběžky, stolní hry i odměny pro jednotlivce.
V současné době máme díky vám na kontě 4031 bodů. Každý další kilogram elektrozařízení nebo baterií znamená navýšení bodů. Odměny jsou lákavé.

„Tak s chutí do toho!"
Mgr. Libuše Richterová