Skočit na navigaci


Co se dělo ve škole ve šk. roce 2017/2018

Poslední aktualizace stránky 1.10.2018

Jazyková příprava našich žáků

Vzdělávání žáků naší školy v cizích jazycích je pro nás priorita. Podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní školy je povinnost vyučovat anglický jazyk od třetího ročníku. Náš školní vzdělávací program MOST zavádí už několik let výuku anglického jazyka od první třídy. Od loňského školního roku jsme zavedli výuku angličtiny metodou Genki English. Touto metodou se začíná výuka už mateřské škole ve všech třech odděleních.  

Od 7. ročníku si žáci volí druhý cizí jazyk. Nabízíme jim výuku ruštiny nebo němčiny. Volitelný předmět anglická konverzace je v nabídce žáků 8. a 9. ročníku.

Mgr. Hana Svánovská, ředitelka školy

 

Sbíráme víčka od PET lahví

Ve škole sbíráme víčka od PET lahví, které budou využity jako pomoc při léčbě nemocného chlapce  Vojtíška z Olší. Děkujeme všem, kteří víčka do školy odevzdají.

RECYKLOHRANÍ pokračuje,

ale POZOR - společnost ASEKOL (organizátor akce) hledá optimální nastavení svozů velkých elektrospotřebičů v celé své sběrné síti a rozhodla se pro posílení role sběrných dvorů.
Proto nadále nebude svážet ze škol velké elektrospotřebiče. Prosíme Vás, abyste nadále televize, monitory, velké tiskárny atd. odevzdávali k recyklaci prostřednictvím sběrného dvora ve svém městě nebo obci.

Milí rodiče, prarodiče a přátelé školy, do sběrné nádoby (popelnice), kterou ve škole máme, můžete nadále nosit např. fény, holicí strojky, kulmy, varné konvice, žehličky, toustovače, videokamery nebo malá rádia.
Dále probíhá sběr baterií a mobilů.

Mgr. Libuše Richterová

Sběr dalších druhotných surovin

Ve škole je prostor pro sběr papíru (pravidelně na jaře a na podzim), již několik let sbíráme hliník, máme kontejnery pro zpětný odběr baterií a monočlánků a pro sběr tonerů. V rámci výuky se děti učí třídit plasty od směsného odpadu. Na plasty jsou speciální odpadkové koše na všech chodbách.

Kroužky u nás ve škole

Od října opět začne činnost kroužků.

Letošní nabídka

Jazyková příprava našich žáků

Vzdělávání žáků naší školy v cizích jazycích je pro nás priorita. Podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní školy je povinnost vyučovat anglický jazyk od třetího ročníku. Náš školní vzdělávací program MOST zavádí už několik let výuku anglického jazyka od první třídy. Od loňského školního roku jsme zavedli výuku angličtiny metodou Genki English. Touto metodou se začíná výuka už mateřské škole ve všech třech odděleních.  

Od 7. ročníku si žáci volí druhý cizí jazyk. Nabízíme jim výuku ruštiny nebo němčiny. Volitelný předmět anglická konverzace je v nabídce žáků 8. a 9. ročníku.

Mgr. Hana Svánovská, ředitelka školy

 

Sbíráme víčka od PET lahví

Ve škole sbíráme víčka od PET lahví, které budou využity jako pomoc při léčbě nemocného chlapce  Vojtíška z Olší. Děkujeme všem, kteří víčka do školy odevzdají.

RECYKLOHRANÍ pokračuje,

ale POZOR - společnost ASEKOL (organizátor akce) hledá optimální nastavení svozů velkých elektrospotřebičů v celé své sběrné síti a rozhodla se pro posílení role sběrných dvorů.
Proto nadále nebude svážet ze škol velké elektrospotřebiče. Prosíme Vás, abyste nadále televize, monitory, velké tiskárny atd. odevzdávali k recyklaci prostřednictvím sběrného dvora ve svém městě nebo obci.

Milí rodiče, prarodiče a přátelé školy, do sběrné nádoby (popelnice), kterou ve škole máme, můžete nadále nosit např. fény, holicí strojky, kulmy, varné konvice, žehličky, toustovače, videokamery nebo malá rádia.
Dále probíhá sběr baterií a mobilů.

Mgr. Libuše Richterová

Sběr dalších druhotných surovin

Ve škole je prostor pro sběr papíru (pravidelně na jaře a na podzim), již několik let sbíráme hliník, máme kontejnery pro zpětný odběr baterií a monočlánků a pro sběr tonerů. V rámci výuky se děti učí třídit plasty od směsného odpadu. Na plasty jsou speciální odpadkové koše na všech chodbách.

Kroužky u nás ve škole

Od října opět začne činnost kroužků.

Letošní nabídka

září 2017

Atletická soutěž

V září již tradičně probíhá altetický čtyřboj pro 1. stupeň a atletická soutěž pro 2. stupeň. Sportovního klání se účastní všichni žáci školy ve věkově smíšených družstvech.

říjen 2017

Sběr papíru

V prvním říjnovém týdnu jsme sbírali starý papír. děkujeme všem, kteří se zapojili, protože se podařilo odevzdat 10 833 kg sběrového papíru.

Anglické divadlo

4. 10. se žáci 7. - 9. třídy byli podívat v Tišnově na divadelní představení, které skoro celé probíhalo v angličtině. Jaké překvapení pro mnohé z nich bylo, že rozmněli tomu, co herci říkali. 

Sobotní výlet ŠD

V sobotu 14. 10. 2017 se uskutečnil výlet údolím říčky Libochovky ze Žďárce na Kutiny a do Řikonína. děti nasbíraly cestou lesem nějaké houby a také obdivovaly chatu postavenou na skále nad řekou. Nakonec si v restauraci "U bizona" koupily něco na mls. Čas, který nám v Řikoníně zbýval do odjezdu vlaku si všichni užili na dětském hřišti. Výletu se zúčastnilo 32 dětí.

Marie Syslová

Přírodovědný klokan

Naše škola se pravidelně zapojuje do mnohých soutěží pro žáky základních škol. jednou z nich je i Přírodovědný klokan, soutěž pro žáky 8. a 9. třídy, která zahrnuje otázky ze zeměpisu, fyziky, chemie a biologie. Nejlepším žákem naší školy bal Ondra Králík z 8. třídy.

Projektový den

25. 10. jsme měli velmi povedený projektový den. Děti byly rozděleny do skupin k jednotlivým vyučujícím. každá skupina měla jinou práci, ale vše bylo sjednoceno tématem Dolní Loučky. Někteří se seznamovali s okolím obce, další skupina připravovala anglického průvodce, jiní zase zájezd cestovní kanceláře do Dolních Louček. Jedna skupina se věnovala historii, jiná vodě v obci. prostě celý den bylo co dělat a školu pak zdobily práce všech skupin, protože každý se chtěl pochlubit tím, co celý den dělali.

listopad 2017

Bobrík informatiky

Je to další soutěž, do které se zapojují žáci naší školy. Bývá určena pro všechny děti od 4. do 9. třídy. Prověřuje jejich logické myšlení a možné programátorské dovednosti. Nejšikovnější mezi žáky 4. a 5. třídy byla Lucka Polakovičová ze 4. třídy, kategorii 6. a 7. třídy vyhrál Ondra Kubíček ze 7. třídy a mezi nejstaršími byla nejlepší Simona Patloková z 9. třídy.

Slavnost slabikáře

Když prvňáčci dostávají Slabikář, je to vždy velká slavnost. Žáci ukázali, co se ve škole od začátku školního roku naučili. Četli slabiky, recitovali básně, zpívali, vyhledávali písmenka, slabiky, psali písmena psací abecedy na stírací tabulku. Předvedli rodičům i to, co se už naučili v angličtině.

Šlo jim to skvěle, byli snaživí, pozorní, aktivní. Chválou a uznáním na jejich adresu nebylo třeba šetřit. Děti dostaly z rukou paní ředitelky slabikáře, které je budou provázet při další školní práci. Na každé správné oslavě by neměl chybět dort. U nás tomu nebylo jinak. Děti si na něm společně pochutnaly.

Mgr. Libuše Richterová

Bruslení

Asi se stane tradicí, že před začátkem zimy si žáci naší školy zopakují bruslařskou abecedu pro začátečníky i pokročilé na zimním stadioně ve Velké Bíteši. V průběhu listopadu se na stadioně vystřídaly všechny třídy, aby pod vedením paní učitelky Muzikantové a pana učitele Valíčka všichni procvičili své bruslačské dovednosti. 

Uspávání broučků

Tradiční akce pro děti a rodiče, Když uložíme broučky k spánku, může klidně přijít zima.

Házená

Děti 1. - 4. třídy naší školy se účastní Kuřimské ligy v házené. Ve čtyřech kolech se tito sportovci utkají v zápase s družstvy z Kuřimi, Lipůvky, Čebína a Drásova. Naši žáci bojují statečně a již v prvních dvou kolech získali nejedno cenné vítězství.

                                                                Mgr. Květoslava Maloňová a Mgr. Romana Muzikantová

Mladý chemik

V lňském roce byli žáci naší školy velmi úspěšní s soutěži Hladáme nejlepšího mladého chemika ČR. Věříme, že i letos budeme úspěšní. Ve školním kole obsadili první tři místa Libor Veselý, Simona Patloková a Leona Antlová, všichni z 9. třídy. Budou nás v prosinci reprezentovat ve 2. kole, které proběhne na SPŠ chemické v Brně.

Exkurze na ČOV

Osmáci se v učivu chemie věnují i vodě, jejímu čištěí, úpravám i ochraně. Exkurze na ČOV v doprovodu pana starosty a s jeho výkladem je tak výborným doplňkem výuky.