Skočit na navigaci


Kontakty - zaměstnanci ZŠ

Poslední aktualizace stránky 28.6.2019

Pedagogové

Jméno E-mail Funkce, aprobace
Mgr. Bednářová Vlasta bednarova@zsdloucky.baz.cz učitelka, třídní 1. třídy, 1. stupeň
Mgr. Dvořáková Marcela dvorakova@zsdloucky.baz.cz učitelka, třídní 3. třídy, 1. stupeň
Mgr. Hálová Jitka halova@zsdloucky.baz.cz učitelka, třídní 7. třídy, Čj - D
Mgr. Hladilová Magdaléna hladilova@zsdloucky.baz.cz učitelka, 1. stupeň
RNDr. Humpolcová Zdeňka humpolcova@zsdloucky.baz.cz  učitelka, výchovný poradce, M - Bi
Mgr. Kopecká Naděžda kopecka@zsdloucky.baz.cz učitelka, třídní 6. třídy, M - Ch
Mgr. Křivská Šárka krivska@zsdloucky.baz.cz učitelka, třídní 9. třídy, preventistka sociálně-patologických jevů, Bi - Rv
Mgr. Kundratová Michaela kundratova@zsdloucky.baz.cz učitelka, Čj - D
Mgr. Maloňová Květoslava malonova@zsdloucky.baz.cz učitelka, třídní 4. třídy, M - Bi
Mgr. Muzikantová Romana muzikantova@zsdloucky.baz.cz učitelka, 1. stupeň
Mgr. Poslušná Miroslava poslusna@zsdloucky.baz.cz učitelka, třídní 5. třídy, Čj - On
Mgr. Richterová Libuše richterova@zsdloucky.baz.cz učitelka, třídní 2. třídy, 1. stupeň
Mgr. Skulová Jana skulova@zsdloucky.baz.cz učitelka (MD), Čj - Hv
Mgr. Svánovská Hana reditel@zsdolniloucky.cz ředitelka školy, M - Fy
Mgr. Valíček Rostislav valicek@zsdloucky.baz.cz učitel, třídní 8. třídy, Tv
Mgr. Zedníková Ivana zednikova@zsdolniloucky.cz zástupkyně ředitelky školy, M - Ch

Speciální pedagog

Jméno email mobil specializace
Mgr. et Mgr. Bc. Barbora Dufková  dufkova@zsdloucky.baz.cz  731 178 576           speciální pedagog, logoped, surdoped

Asistentky pedagoga

Jméno E-mail Funkce
Toužínová Lenka touzinova@zsdloucky.baz.cz asistentka 3. třída
Mgr. Kundratová Michaela   kundratova@zsdloucky.baz.cz asistentka 9. třída
Slavíčková Marie slavickova@zsdloucky.baz.cz asistentka 1. třída
PaedDr. Mojžíšová Věra mojzisova@zsdloucky.baz.cz asistentka 2. třída

Školní družina

Jméno E-mail Funkce Telefon  
Syslová Marie syslova@zsdloucky.baz.cz vedoucí vychovatelka 733 173 363  
Halasová Irena halasova@zsdloucky.baz.cz vychovatelka 775 436 741  
Dita Čápová capova@zsdloucky.baz.cz vychovatelka    
Loubalová Šárka Dis. loubalova@zsdloucky.baz.cz vychovatelka    

Školní jídelna

Jméno E-mail Funkce Telefon
Popková Věra jidelna@zsdolniloucky.cz vedoucí ŠJ 733 173 350, 549 440 219
Mašková Blanka   vedoucí kuchařka  
Mašková Eva   kuchařka  
Knoflíčková Libuše   kuchařka  
Kiefrová Radka   kuchařka  
Zemanová Iveta   pomocná kuchařka  
Jáchimová Radka   odvážení stravy a výdej v MŠ  

Správní zaměstnanci

Jméno E-mail Funkce Telefon/fax
Šmardová Alena smardova@zsdloucky.baz.cz účetní 770 182 338
Halas Marcel   školník 605 995 172
Plevačová Lenka   uklízečka  
Jáchimová Radka   uklízečka  
Vejpustková Pavla   uklízečka  
Zemanová Iveta   uklízečka