Skočit na navigaci


Kontakty - zaměstnanci

Poslední aktualizace stránky 17.1.2018

Pedagogové

Jméno E-mail Funkce, aprobace
Mgr. Bednářová Vlasta bednarova@zsdloucky.baz.cz učitelka, třídní 3. třídy, 1. stupeň
Mgr. Dvořáková Marcela dvorakova@zsdloucky.baz.cz učitelka, třídní 2. třídy1. stupeň
Mgr. Hálová Jitka halova@zsdloucky.baz.cz učitelka, třídní 6. třídy, Čj - D
RNDr. Humpolcová Zdeňka zdehu.dl@seznam.cz učitelka, výchovný poradce, M - Bi
Mgr. Kopecká Naděžda kopecka@zsdloucky.baz.cz učitelka, třídní 9. třídy, M - Ch
Mgr. Křivská Šárka krivska@zsdloucky.baz.cz učitelka, třídní 8. třídy, preventistka sociálně-patologických jevů, Bi - Rv
Mgr. Kundratová Michaela kundratova@zsdloucky.baz.cz učitelka, Čj - D
Mgr. Maloňová Květoslava malonova@zsdloucky.baz.cz učitelka, třídní 5. třídy, M - Bi
Martincová Pavla pavla_martincova@centrum.cz učitelka
Mgr. Muzikantová Romana muzikantova@zsdloucky.baz.cz učitelka, třídní 4. třídy, 1. stupeň
Mgr. Poslušná Miroslava poslusna@zsdloucky.baz.cz učitelka, Čj - On
Mgr. Richterová Libuše richterova@zsdloucky.baz.cz učitelka, třídní 1 třídy, 1. stupeň
Mgr. Skulová Jana skulova@zsdloucky.baz.cz učitelka (MD), Čj - Hv
Mgr. Svánovská Hana reditel@zsdolniloucky.cz ředitelka školy, M - Fy
Mgr. Valíček Rostislav valicek@zsdloucky.baz.cz učitel, třídní 7. třídy, Tv
Mgr. Zedníková Ivana zednikova@zsdolniloucky.cz zástupkyně ředitelky školy, M - Ch

Speciální pedagog

Jméno email mobil specializace
Mgr. et Mgr. et Bc. Barbora Dufková dufkovabarbora@seznam.cz        731 178 576                                                                                   

Asistentky pedagoga

Jméno E-mail Funkce
Beníčková Lenka   asistentka 2. třída
Mgr. Kundratová Michaela     asistentka 8. třída
PaedDr. Mojžíšová Věra   asistentka 1. třída

Školní družina

Jméno E-mail Funkce Telefon  
Syslová Marie syslova@zsdloucky.baz.cz vedoucí vychovatelka 733 173 363  
Halasová Irena halasova@zsdloucky.baz.cz vychovatelka 775 436 741  
Odehnalová Milada odehnalova@zsdloucky.baz.cz vychovatelka 770 149 918  
Loubalová Šárka   vychovatelka    

Školní jídelna

Jméno E-mail Funkce Telefon
Popková Věra jidelnadl@seznam.cz vedoucí ŠJ 733 173 350, 549 440 219
Mašková Blanka   vedoucí kuchařka  
Mašková Eva   kuchařka, MD  
Knoflíčková Libuše   kuchařka  
Urbánková Miroslava   kuchařka  
Kiefrová Radka   kuchařka  
Jáchimová Radka   odvážení stravy a výdej v MŠ  

Správní zaměstnanci

Jméno E-mail Funkce Telefon/fax
Odehnalová Milada odehnalova@zsdloucky.baz.cz hospodářka 770 149 918
Alena Šmardová. smardova@zsdloucky.baz.cz účetní 549 440 115
Burian Vítězslav   školník  
Plevačová Lenka   uklízečka  
Širůčková Renata   uklízečka  
Toužínová Lenka   uklízečka  
Vejpustková Pavla   uklízečka