Skočit na navigaci


Co děláme ve školce

Poslední aktualizace stránky 15.5.2019

2018 - 2019

Velikonoce .

Také děti z mateřské školy se zapojily do velikonoční výzdoby v základní škole a do velikonočního malování na silnici u školy.

Čarodějnice u Soviček.

V úterý 30.4.2019 byla školka plná čarodějů a čarodějnic. A tak se čarovalo , lovili se pavouci, červi a jiný odporný hmyz, zaříkávalo se, četli se horory…..Hezké počasí jsme nepřičarovali, ale o opečené buřtíky děti nepřišly, paní kuchařka je dokázala opéci i bez ohně. A i ve třídě to bylo fajn.

Vystoupení v Senticích.

Ve čtvrtek 11.4.2019 se konalo 4. setkání mateřských školek v Senticích. Sovičky si nacvičily dva tanečky na písničky z pohádky Princové jsou na draka : „Hlupáku, najdu tě!“  a   „Statistika nuda je“ a jako bonus zazpívaly anglicky píseň Head, Shoolders, Knees and Toes, což je v překladu Hlava, ramena, kolena, palce. Dětem se vystoupení povedlo a byly oceněni diplomem, medailemi a dárečky.

Sovičky v 1. třídě

V pondělí 1.dubna navštívili předškoláci, třída „Soviček“, první třídu, aby se podívali, co je příští rok čeká. Prohlédli si třídu a prvňáci jim předvedli, co už umí v matematice a českém jazyce. Sovičky si vyzkoušely poznávání písmen a číslic, děti si společně zazpívaly a nakonec si všichni popovídali s kamarády.

Plavání

Sovičky jezdí  do Wellnes Kuřim na výuku plavání. Věnují se jim  dvě paní plavčice, které je učí nebát se vody, otvírat oči pod vodou, správnému dýchání pod vodou, splívání na vodě s potopenýma ušima apod. Z bezpečnostních důvodů mají děti vždy na sobě plovací pomůcky. Výuka probíhá  hravou formou a dětem se líbí.

Karneval v tělocvičně ZŠ

V pátek 22.února jsme pro děti uspořádali karneval. Sešlo se hodně krásných masek a všechny byly oceněny medailemi. Děti se zapojily do soutěží  i do tancování. Samozřejmě je potěšila  i bohatá tombola. Karneval se vydařil a děti odcházely domů spokojené.

Vánoční besídka  Žabiček a Berušek

V MŠ se konala vánoční besídka. Berušky a Žabičky společně zarecitovaly básničky, zazpívaly  a zatančily. Byly odměněny velkým potleskem. Poté s rodiči společně rozbalovali dárky a následně si hráli s novými hračkami.

Mikulášská nadílka Žabiček a Berušek

Jako každý rok k nám do třídy Žabiček a Berušek přišel Mikuláš s anděli a čerty. Mikuláš četl z knihy hříchů a andělé odměňovali děti nadílkou za pěkně přednesené básničky.

Vánoční besídka u Soviček.

Sovičky si letos pro maminky a tatínky připravily Vánoční pohádku s názvem „Kdo bude hlídat Ježíška“. Dětem se vystoupení povedlo a všem hostům se pohádka moc líbila. Poděkování patří rodičům, kteří pro své děti vytvořili nádherné kostýmy a upekli výtečné cukroví.

Mikuláš u Soviček.

I letos Sovičky navštívil Mikuláš, čerti a andělé. Z Knihy hříchů přečetli dětem jejich prohřešky. Děti slíbily poslušnost, zarecitovaly básničku a dostaly sladkou odměnu.

Jak Sovičky slavily Martinské hody.

Také ve školce děti slavily Martinské hody. Letos napekly vanilkové rohlíčky, na oběd měly svatomartinskou husu s knedlíkem a se zelím, postavily a ozdobily si  májku a kolem ní tancovaly českou a moravskou besedu.

Žabičky pečou jablečný závin

Sovičky

ZOO Brno

2017 - 2018

Výlet do Penzionu Slunečnice

Výlet Střemchoví - Horní Loučky

Pasování na prvňáčky

Sovičky a noc ve škole

Sovičky v tišnovské knihovně

Sovičky v Dinoparku

Berušky v Dinoparku

Žabičky v Dinoparku

Den dětí

Žabičky na výletě do Předklášteří

Berušky a Žabičky na hřišti

Žabičky pečou

Pohádkový les

Miniolympiáda

Čarodějnice 

Plavecký výcvik

Vystoupení v Senticích

Ve čtvrtek 12. 4. 2018 byly holčičky ze třídy Soviček na 3. setkání mateřských škol s vystoupením Duhový tanec princezen. Letošní téma bylo Barvy kam se podíváš, nad hlavou duhu máš a tak jsme k tanečku využili barevné duhové stuhy. Záznam setkání je i součástí reportáže Tišnovské televize.

Karneval

U Soviček

Žabičky a berušky bobují

Planetárium

Dne 12.1. jsme se se všemi třídami MŠ vypravili do brněnského planetária. Děti shlédly program s názvem Vzhůru nohama.Poznaly různá souhvězdí souhvězdí i planety sluneční soustavy. V závěru programu ještě viděly pohádku O holčičce, která chodila vzhůru nohama. Tématem pohádky bylo povídání o přemiře pouličního nočního osvětlení. 

Vánoční besídka

15. 12. 2017 proběhla v MŠ Vánoční besídka pro rodiče. Vystoupení probíhalo hromadně (všechny tři třídy) ve třídě Žabiček. Děti se předvedly s vánočními básničkami, říkankami, tanečkem i hrou na hudební nástroje. Poté si všichni společně s rodiči rozbalovali dárky a probíhaly hry s novými stavebnicemi a hračkami.

Sovičky v 1. třídě

Co dělají Sovičky v zimě?

Angličtina u Soviček

Mikuláš ve školce

Žabičky a první sníh

Žabičky a Berušky - Moje zdraví

S dětmi jsem se zabývali tématem "Moje zdraví." Povídali jsme si o nemocích, lécích, bacilech, důležitých vitamínech apod. Součástí toho bylo i hra na doktory dramatické ztvárnění situace u doktora.

Dne 28.11. 2017 jsme se s dětmi vypravili na do divadla Radost v Brně. Byla pro nás připravena pohádka O Budulínkovi v modernějším zpracování. Děti byly nadšené.

Vystoupení Pavla Nováka v Tišnově

Dne 23.11. 2017 jsme se s dětmi zúčastnily hudebního představení Pavla Nováka v tišnovském kině. Tématem představení byl Mikuláš, čerti a různé vánoční zvyky. 

Sovičky v ZOO Brno

Dne 27. 9. 2017 jsme se třídou Soviček navštívili ZOO Brno. Děti se účastnily výukového programu "Stopujeme zvířátka" a moc se jim to líbilo.

Žabičky v lese

2016 - 2017

Berušky a Žabičky na výletě do Předklášteří

3D svět

Skákací hrad

Miniolympiáda

Plaveme a hrajeme divadlo

Dráčci

Lego hrátky

Čarodějnice

Karneval

Vánoční besídka

Mikuláš

Divadlo

Co dělají Dráčci?

Dráčci na Lipce

Kouzelníci ve školce

Dráčci a MARBO

Žabičky a Berušky pečou